Initiatieven gericht op het terugdringen van hoge bloeddruk en bloedingen onder zwarte verloskundige patiënten leidden tot betere resultaten in ziekenhuizen die vangnetzorg aanboden.

MedStar Washington ziekenhuiscentrum werd erkend als leider in de inspanningen om hypertensie en bloedingen bij zwarte verloskundige patiënten terug te dringen – inclusief die om de gelijkheid te vergroten en de effecten van structureel racisme te verzachten door Amerika's essentiële ziekenhuizen. Het Instituut, een divisie van America's Essential Hospitals, werkte samen met de CVS Health Foundation om leiding te geven aan een twee jaar durende samenwerking waarbij twaalf essentiële ziekenhuizen betrokken waren, gericht op het terugdringen van de morbiditeit en mortaliteit onder zwarte zwangere en bevallende patiënten, met de nadruk op het delen van resultaten en de beste resultaten. praktijken onder deelnemende ziekenhuizen, waaronder  MedStar Washington Ziekenhuiscentrum.

Ziekenhuizen gebruikten verschillende succesvolle strategieën, waaronder raciaal concordante prenatale zorg in groepen, uitgebreide training voor verloskundige zorgverleners en verbeterde ondersteunende diensten, om de verloskundige resultaten voor zwarte mensen te verbeteren.