Reeds hoge percentages vroeggeboorte in de VS kunnen nog erger worden na abortusverboden

Volgens een rapport van March of Dimes dat eind 2022 werd uitgebracht, vond ongeveer 1 op de 10 levendgeborenen in de VS in 2021 te vroeg plaats - vóór 37 weken zwangerschap. Artsen zeggen dat ongeveer de helft van alle vroeggeboorten te voorkomen is en kan worden toegeschreven aan economische en omgevingsfactoren, evenals aan onvoldoende toegang tot prenatale gezondheidszorg. Dit fenomeen wordt versterkt in staten die de toegang tot abortus beperken.